Na úvod

Cvičné testy

sú určené na precvičenie novozískaných alebo zopakovanie starších vedomostí. Nie sú určené na bežné skúšanie v škole ani na záverečné alebo prijímacie skúšky, ale môžu s prípravou na skúšky pomôcť.

Účelom cvičných testov je:
 • orientačne zistiť úroveň vedomostí testovanej osoby z danej problematiky;
 • ak treba, opakovať test dovtedy, kým nie je výsledok testu uspokojivý.

Na týchto stránkach nájdete:
 • programy, ktoré slúžia na prácu s cvičnými testami;
 • cvičné testy typu 1zo4, t. j.:
  „Na každú otázku sú ponúkané 4 odpovede, len jedna z nich je správna.“.
Programy aj testy sú poskytované zdarma (pre nekomerčné účely).

Programy na stiahnutie

Na precvičovanie testov je určený program TestTrainer.
Vytvoriť nové a upraviť už existujúce testy umožňuje program TestEditor.

Pre obidva programy platí:
 • sú určené pre MS Windows (32-bit; XP, 7);
 • netreba ich inštalovať, stačí kopírovať;
 • možno ich spúšťať aj z USB disku;
 • okrem „exe“ súboru je potrebný priečinok „Tests“, v ktorej program hľadá testy;
 • súbory s testami majú príponu „;test“;
 • počet testov prakticky nie je obmedzený (viac ako 32 000).
Ak chcete tvoriť vlastné testy, stiahnite si okrem editora aj TestTrainer, aby ste hotový test mohli vyskúšať. Ak nechcete, alebo si netrúfate, tvoriť vlastné testy, program TestEditor si nemusíte sťahovať. Je dobre si uvedomiť, že ak skúsite vytvoriť vlastný zmysluplný test, naučíte sa viac ako precvičovaním hotových testov. Vymýšľanie troch nesprávnych odpovedí, ktoré sa aspoň trochu podobajú na správne, ale zaručene správne nie sú, vyžaduje podstatne viac pozornosti, občas aj dodatočného štúdia, ako rozhodovanie, ktorá z ponúkaných odpovedí je správna.

Cvičné testy na stiahnutie

Každý cvičný test má mať jasne určenú tému a mal by zohľadňovať vek osôb, ktorým je určený. Preto je databáza cvičných testov členená podľa:
 • školských ročníkov;
 • predmetov;
 • tém.
K dispozícii sú zatiaľ len 5 testov (práve začíname), ktoré môžu plniť úlohu vzoru pre nové testy.
Veríme, že ďalšie testy budú rýchlo pribúdať.

Hľadáme autorov testov

Uvítame, ak sa rozhodnete vytvoriť vlastné testy a pošlete nám výsledok vašej práce na zverejnenie. Uverejňovať budeme len testy, ktoré majú známeho autora, hoci meno autora a jeho kontaktné údaje zverejnené nemusia byť. Skutočné autorovo meno môže byť po dohode s nami nahradené pseudonymom. Od neznámych autorov zverejňovať testy nebudeme. Tento prístup nám umožní:
 • evidovať autora a dátum zverejnenia testu;
 • požiadať autora o nápravu, ak boli v teste zistené chyby.