Test Editor

Program na editovanie cvičných testov


najnovšiu verziu 1.0

Vlastnosti programu

Aktualizovaný: 3. 4. 2013
Číslo verzie: 1.0 (1. vydanie)
Podporované jazyky: Slovenčina
Operačné systémy: Win XP, Win 7
Autor: Ľudovít Malinovský Sr.
Licencia: Freeware
Varianty
Veľkosť: 1,0 MB

Program TestEditor je určený na prípravu testov pre program TestTrainer. Je určený pre 32-bit verzie MS Windows (testovaný na XP, 7). Program nie je potrebné inštalovať, stačí ho kopírovať. Dá sa spúšťať z USB kľúča. V priečinku, z ktorého sa spúšťa má byť podpriečinok „Tests“, v ktorom program hľadá testy (súbory s príponou „test“). Program do tohto priečinku zapisuje nové a upravené staršie testy. Preto nemá zmysel tento program spúšťať z CD/DVD určených len na čítanie. Používa testy typu 1zo4, t. j. na každú otázku sú ponúkané 4 odpovede, z nich je jedna správna. Nie všetky testy vhodné pre program TestTrainer sa dajú programom TestEditor upravovať. Sú to testy, ktoré autor chce chrániť proti prepísaniu. Aj takéto testy program TestEditor zobrazí, ale ich editovanie nepovolí. Verzia programu TestTrainer 1.0 neumožňuje vytvoriť testy chránené proti prepísaniu. V nových testoch a nechránených testoch možno editovať:

  • Informácie o teste a jeho autorovi
  • Pokyny pre test (program TestTrainer ich zobrazuje pred zobrazením prevej otázky testu)
  • Otázky (max. 20), ku každej otázke 4 ponúkané odpovede
  • Tabuľku pre vyhodnocovanie testu.