Dvojhlásky

Základná škola - 4. ročník. Slovenský jazyk. Opakovanie.

Cvičný test vytvorený programom TestEditor. Na precvičovanie použite TestTrainer. Je súčasťou balíčkov: TestKomplet a Zbierka testov.

Test vznikol úpravou testu zo stránky www.pozaskolu.sk. Autorom pôvodného testu je PaedDr. Eva Dzurková.

V teste je 18 otázok typu:
  • V slove „p_tok“ chýba dvojhláska alebo dve samohlásky?

Predpokladané odpovede sú:
  • ja
  • ia
  • je
  • ie

Tento test môžete na nekomerčné účely slobodne šíriť a upravovať. Pomocou programu TestEditor sa dá ľahko upraviť.