Databáza testov

Prehľad cvičných testov na stiahnutie


najnovšiu verziu balíčka testov 1.0.1.
Nemá zmysel sťahovať tento súbor, ak ste si stiahli balíček komplet.

  • Testy možno precvičovať pomocou programu TestTrainer
  • Pripravené boli pomocou programu TestEditor
  • Pre všetky cvičné testy uvádzané na týchto stránkach platí licencia GFDL (copyleft). Pomocou programu 'TestEditor' možno testy upravovať alebo použiť ako vzor pre vlastné testy.


Základná škola

4. ročník

Slovenčina

Hlásky
Test deťom umožňuje precvičiť poznatky z tematického celku Delenie hlások.
Je odvodený od testu, ktorého autorom je Mgr. Denysa Križanová.
Pôvodný test je zo stránky www.pozaskolu.sk.
Samohlásky
Test deťom umožňuje precvičiť rozdiel medzi samohláskami a dvojhláskami.
Je odvodený od testu, ktorého autorom je Mgr. Denysa Križanová..
Pôvodný test je zo stránky www.pozaskolu.sk.
Dvojhlásky
Test deťom umožňuje precvičiť rozdiel medzi dvojhláskami ia, ie a slabikami ja, je.
Je odvodený od testu, ktorého autorom je PaedDr. Eva Dzurková.
Pôvodný test je zo stránky www.pozaskolu.sk.
Mäkké spoluhlásky
Test deťom umožňuje precvičiť rozpoznávanie mäkkých spoluhlások v slovách.
Je odvodený od testu, ktorého autorom je PaedDr. Eva Dzurková.
Pôvodný test je zo stránky www.pozaskolu.sk.
Tvrdé spoluhlásky
Test deťom umožňuje precvičiť rozpoznávanie tvrdých spoluhlások v slovách.
Je odvodený od testu, ktorého autorom je PaedDr. Eva Dzurková.
Pôvodný test je zo stránky www.pozaskolu.sk.

Matematika

...