Mäkké spoluhlásky

Základná škola - 4. ročník. Slovenský jazyk. Opakovanie.

Cvičný test vytvorený programom TestEditor. Na precvičovanie použite TestTrainer. Je súčasťou balíčkov: TestKomplet a Zbierka testov.

Test vznikol úpravou testu zo stránky www.pozaskolu.sk. Autorom pôvodného testu je PaedDr. Eva Dzurková.

V teste je 20 otázok typu:
  • Ktorá spoluhláska v slove „ ... “ je mäkká.
  • Ktoré dve spoluhlásky v slove „ ... “ sú mäkká.

Predpokladané odpovede sú:

Tento test môžete na nekomerčné účely slobodne šíriť a upravovať. Pomocou programu TestEditor sa dá ľahko upraviť.