Test Trainer

Program na precvičovanie testov


najnovšiu verziu 1.0

Vlastnosti programu

Aktualizovaný: 3. 4. 2013
Číslo verzie: 1.0 (1. vydanie)
Podporované jazyky: Slovenčina
Operačné systémy: Win XP, Win 7
Autor: Ľudovít Malinovský Sr.
Licencia: Freeware
Veľkosť: 937 kB

Program TestTrainer je určený na prácu s cvičnými testami pripravenými programom TestEditor. Je určený pre 32-bit verzie MS Windows (testovaný na XP, 7). Program nie je potrebné inštalovať, stačí ho kopírovať. Dá sa spúšťať z USB kľúča. V priečinku, z ktorého sa spúšťa má byť podpriečinok „Tests“, v ktorom program hľadá testy (súbory s príponou „test“). Program nič nezapisuje na disk, preto sa dá so sadou testov používať aj z CD/DVD určených len na čítanie. Používa testy typu 1zo4, t.j. na každú otázku sú ponúkané 4 odpovede, z nich je jedna správna. Po otvorení testu najskôr zobrazí krátke pokyny pre test. Súčasťou týchto pokynov môže byť aj stručné zhrnutie precvičovanej látky. Otázky sa zobrazujú jednotlivo. Po zadaní odpovede sa ešte možno opraviť, ale po potvrdení odpovede a zobrazení nasledovnej otázky už nie je možný návrat k predošlým otázkam. Po zadaní poslednej odpovede TestTrainer test automaticky vyhodnotí. Súčasťou vyhodnotenia môže byť aj doporučenie, ako postupovať ďalej (záleží na autorovi testu) a zoznam nesprávne zodpovedaných otázok. Test je možné okamžite zopakovať (bez zobrazovania pokynov k testu, tie sa zobrazujú len po otvorení testu).