Hlásky

Základná škola - 4. ročník. Slovenský jazyk. Opakovanie.

Cvičný test vytvorený programom TestEditor. Na precvičovanie použite TestTrainer. Je súčasťou balíčkov: TestKomplet a Zbierka testov.

Test vznikol úpravou testu zo stránky www.pozaskolu.sk. Autorom pôvodného testu je Mgr. Denysa Križanová.

V teste je 10 otázok typu:
  • Na akú hlásku sa začína slovo „ ... “.

Predpokladané odpovede sú:
  • krátka samohláska
  • dlhá samohláska
  • mäkká spoluhláska
  • tvrdá spoluhláska
  • obojaká spoluhláska
  • dvojhláska

Tento test môžete na nekomerčné účely slobodne šíriť a upravovať. Pomocou programu TestEditor sa dá ľahko upraviť.