Test komplet

Sada cvičných testov a programov


najnovšiu verziu 1.0.

Vlastnosti kompletu

Aktualizovaný 5. 4. 2013
Číslo verzie 1.0 (2. vydanie)
Programy TestEditor, TestTrainer
Testy Deväť testov
Slov. jaz., 4. roč. ZŠ
Podporované jazyky Slovenčina
Operačné systémy Win XP, Win 7
Autor Ľudovít Malinovský Sr.
Licencia Freeware
Veľkosť 1,94 MB

Súčasťou kompletu sú programy pre prácu s testami:

 • TestTrainer - precvičovanie hotových testov a
 • TestEditor - úprava starších a vytváranie nových cvičných testov.
Sú určené pre 32-bit verzie MS Windows (testované sú na XP a 7). Programy nie je potrebné inštalovať, stačí ich kopírovať; dajú sa spúšťať z USB kľúča. V priečinku, z ktorého sa spúšťajú, má byť podpriečinok „Tests“, v ktorom oba programy hľadajú testy (súbory s príponou „test“). Program TestTrainer na disk nič nezapisuje, preto sa dá so sadou testov používať aj z CD/DVD určených len na čítanie.

Do kompletu boli zahrnuté všetky testy (upravené pre vyššie spomínané programy), ktoré boli v čase vydania kompletu k dispozícii. Sú to testy zo slovenčiny pre 4. roč. základnej školy:

 • Samohlásky - 2 testy - určovanie počtu samohlások v slovách.
  Testy sa líšia len slovami, v ktorých sa určuje počet samohlások.
 • Dvojhlásky - 1 test - doplňovanie dvojhlások „ia, ie“ alebo dvoch hlások „ja, je“ do slov.
 • Abeceda - 1 test - zoradenie slov podľa abecedy.
 • Hlásky - 1 test - aká hláska (dlhá/krátka samohláska, tvrdá/mäkká spoluhláska) je na začiatku slova.
 • Tvrdé spoluhlásky - 1 test - ktorá z hlások v slove je tvrdá spoluhláska?
 • Mäkké spoluhlásky - 1 test - ktorá z hlások v slove je mäkká spoluhláska?
 • Výskyt „ä“ - 2 testy - výskyt hlásky „ä“ v slovách.
  Testy sa líšia použitou sadou slov.
 • Odvodzovanie slov príponami - 1 test - čo je „predpona/základové slovo/odvodené slovo“, určovanie základových a odvodených slov.
Táto malá sada testov má užívateľom slúžiť iba ako vzor pre vytvorenie vlastných testov.